Zorg voor zuid
Zorg voor zuid

Het doel van dit zorgprogramma is het bevorderen van optimale zorg en behandeling van patiënten met astma. Meer dan de helft van de astmapatiënten hebben hun ziekte niet goed onder controle; zij bezoeken vaker de huisarts(post) en worden vaker opgenomen in het ziekenhuis. Met het zorgprogramma astma streven we naar een goede astmacontrole, zodat deze extra consulten en opnames kunnen worden voorkomen.

 • Onderdelen van het zorgprogramma
  • Zorg in de huisartsenpraktijk
  • Stoppen met Roken
  • Spirometrie
  • Dieetadvisering
 • Binnen dit zorgprogramma biedt Zorg voor Zuid
  • Inzet van de programmamanager astma/COPD
  • Ondersteuning bij het opstarten en uitvoeren van longzorg spreekuur door de programmamanager van Zorg voor Zuid
  • Ondersteuning bij wijkgericht werken en samenwerking
  • Scholing gericht op longzorg
  • Een werkgroep astma/COPD die de ontwikkelingen in het vakgebied nauwlettend volgt. De kennis uit de werkgroep wordt in de zorggroep gedeeld. Een kaderarts in opleiding maakt deel uit van de werkgroep

Werkgroep Astma/COPD

Fleur Heijerman

Programmamanager Astma/COPD | Zorg voor Zuid

Contact

Renee van IJzerloo

Kaderarts Astma/COPD i.o. | Huisartsenpraktijk Zwaansvliet

Contact

Documenten

Titel
Thema's
Datum bijgewerkt
 
Checklist omzetting inhalatiemedicatie
22 september 2022
Stedelijk protocol Astma/COPD
22 september 2022