Zorg voor zuid
Zorg voor zuid

Eind vorige maand werd bekend dat naast de Ozempic en Trulicity ook Victoza beperkt leverbaar is tot tenminste eind van dit jaar. Het verzoek vanuit Novo Nordisk:

  • Geen nieuwe patiënten met Ozempic laten starten. Dit geldt eigenlijk voor de andere subcutane varianten. Op deze manier kunnen bestaande gebruikers hun behandeling (hopelijk) continueren.
  • Orale GLP-1 (Rybelsus) is wel leverbaar. Let op dat het noodzakelijk is dat de tablet geheel moet worden ingenomen op de nuchtere maag met max. een half glas water. Na inname tenminste 30 minuten wachten met inname van eten, drinken en andere geneesmiddelen!
  • Aandachtspunten blijven:
    • Maak een goede afweging wie wel en niet te laten starten met een GLP-1. De GLP-1 bij DM2 mag niet worden voorgeschreven voor de indicatie afvallen.
    • Evalueer de effectiviteit van de GLP-1 (bij patiënten zonder zeer hoog cardiovasculair risico) na 6 maanden gebruik op: HbA1c daling, gewichtsafname en/of vermindering van insuline gebruik.