Zorg voor zuid
Zorg voor zuid

Op 18 juli 2023 stond er een artikel in NRC waarin werd gesteld werd dat Vip Calculus medische dossiers van miljoenen Nederlanders kopieert en ergens opslaat. Als je het hele artikel wilt lezen volg je deze link: Miljoenen medische dossiers worden zonder medeweten opgeslagen.

Op 24 juli hebben wij een reactie op dit artikel op onze website geplaatst. Op basis van diverse reacties, waaronder die van de directie van Calculus hebben we de tekst van dit bericht op ons site aangepast.

De huisartsenpraktijken van Zorg voor Zuid nemen allemaal, in meer of mindere mate, diensten af bij Calculus. Dit bestaat onder andere uit ketenzorgadministratie en declaratieservice. In het kader van dataminimalisatie, conform de AVG, is het uitgangspunt: meer gegevens met elkaar delen dan strikt noodzakelijk geeft onnodige veiligheidsrisico’s. Vanuit het nastreven van dataminimalisatie hebben we daarom onze twijfels geuit over de doelbinding van deze verwerking door Vip Calculus.

VIP Calculus stelt in een reactie: “(….) Daarbij is deze data, tenzij daar expliciet toestemming voor wordt gegeven, voor niemand anders toegankelijk dan voor de huisarts en praktijkondersteuners. Calculus heeft nooit toegang tot deze data. (…) De opslag en verwerking van (patiënt)data binnen VIPLive gebeurt conform wet- en regelgeving. Dit betekent concreet dat in verschillende datacenters binnen de EER (Europese Economische Ruimte) patiëntdata per praktijk strikt gescheiden ligt opgeslagen. Dit draagt samen met al onze beveiligingsmaatregelen bij aan de optimale veiligheid van patiëntdata”.

Als zorggroep hebben wij de privacy van onze patiënten hoog in het vaandel. De diensten van VIP Calculus zijn nodig om de kwaliteit van de zorg te bewaken en te verbeteren en om met andere zorgverleners samen te werken. Het feit dat de Autoriteit Persoonsgegevens, op basis van een gesprek met Calculus Software BV geen aanleiding ziet om een onderzoek te starten is voor ons geruststellend. Wij zien voor onze zorggroep op dit moment dan ook geen reden voor actie. We zullen het standpunt van de LHV en Ineen afwachten en jullie op de hoogte houden.