Zorg voor zuid
Zorg voor zuid

COPD staat voor ‘chronic obstructive pulmonary disease’ ofwel: chronische obstructieve longaandoeningen.

COPD is een verzamelnaam voor twee longaandoeningen: Chronische bronchitis en Longemfyseem.

Het doel van dit zorgprogramma is het bevorderen van een optimale behandeling van COPD. Hierin spelen de praktijkondersteuner en de huisarts een centrale rol. Samen met de patiënt wordt een individueel plan gemaakt en wordt de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt maximaal gestimuleerd.

 • Onderdelen van het zorgprogramma
  • Zorg in de huisartsenpraktijk
  • Stoppen met Roken
  • Spirometrie
  • Dieetadvisering
 • Binnen dit zorgprogramma biedt Zorg voor Zuid
  • Inzet van de programmamanager astma/COPD
  • Ondersteuning bij het opstarten en uitvoeren van longzorgspreekuur door de programmamanager van Zorg voor Zuid
  • Ondersteuning bij wijkgericht werken en samenwerking
  • Scholing gericht op longzorg
  • Een werkgroep astma/COPD die de ontwikkelingen in het vakgebied nauwlettend volgt. De kennis uit de werkgroep wordt in de zorggroep gedeeld. Een kaderarts in opleiding maakt deel uit van de werkgroep

Werkgroep Astma/COPD

Fleur Heijerman

Programmamanager Astma/COPD | Zorg voor Zuid

Contact

Renee van IJzerloo

Kaderarts Astma/COPD | Huisartsenpraktijk Zwaansvliet

Marieke Westra

POH | Medisch Centrum Gelderlandplein

Renate de Schaap

Diëtiste | Diëtistenpraktijk Renate de Schaap

Thera Splinter

Fysiotherapeut | Centrum voor Fysiotherapie en fysiotraining

Documenten

Titel
Thema's
Datum bijgewerkt
 
COPD
15 november 2023

Samenwerkende zorgverleners