Zorg voor zuid
Zorg voor zuid

Bij sommige chronische aandoeningen zijn meerdere zorgverleners betrokken. Bijvoorbeeld de huisarts in samenwerking met een diëtist en een fysiotherapeut of oefentherapeut. Dit is ketenzorg.

Zorg voor Zuid heeft namens haar leden 4 programma’s voor ketenzorg gecontracteerd: Astma, COPD, Diabeteszorg, Zorg voor hart- en vaatziekten (CVRM) plus atriumfibrilleren.

De zorg in deze ketens is gebaseerd op zorgstandaarden. Een zorgstandaard beschrijft waaraan kwalitatief goede zorgaanbod moet voldoen. Niet alleen de zorgverlening, maar ook de organisatie ervan, omdat er meerdere zorgverleners bij zijn betrokken. De standaard vormt dus het uitgangspunt voor ketenzorg. Adviezen en ondersteuning bij voeding en zelfmanagement kunnen daarvan onderdeel uitmaken.

Voor ieder ketenzorgprogramma zijn er kwaliteitscriteria vastgesteld met daarbij verschillende indicatoren die moeten worden behaald.

Om de huisartsenprakijken te ondersteunen in het uitvoeren van de ketenzorg, heeft Zorg voor Zuid voor iedere keten een programmamanager aangesteld. De programmamanager heeft uitgebreide vakkennis van een of meer chronische aandoeningen en van de zorgstandaarden. De programmamanagers kunnen ook ondersteuning bieden voor een registratie.

Per ketenzorgprogramma is er een werkgroep die actuele ontwikkelingen in het vakgebied bespreekt en adviezen verstrekt aan de zorggroep. De programmamanagers zijn een belangrijke schakel in de verbinding tussen de werkgroep en de zorggroep.

Documenten en publicaties
Hieronder kunt u snel zoeken naar documenten. Documenten kunnen ook worden teruggevonden op de pagina's van de desbetreffende zorgprogramma's.
zoeken