Zorg voor zuid
Zorg voor zuid

Rondom CVRM zijn twee ketenzorgprogramma’s ontwikkeld: CVRM-VVR en CVRM-SP.

 • CVRM HVZ: Cardiovasculair risicomanagement hart- en vaatziekte.
 • CVRM VVR : Cardiovasculair risicomanagement verhoogd vasculair risico

Het doel van deze zorgprogramma’s is het bevorderen van optimale zorg aan patiënten met een (zeer) hoog risico op sterfte door hart- en vaatziekten. Gestructureerde controles en samenwerking kunnen het risico verminderen op eerste of nieuwe hart- en vaatziekten, evenals op complicaties en sterfte als gevolg hiervan. De praktijkondersteuner en de huisarts spelen in de ketenzorg een centrale rol. Samen met de patiënt stellen zij een individueel plan op die de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt maximaal stimuleert.

 • Onderdelen van het zorgprogramma
  • Zorg in de huisartsenpraktijk
  • Stoppen met Roken
  • Dieetadvisering
 • Binnen dit zorgprogramma biedt Zorg voor Zuid
  • Inzet van de programmamanager CVRM
  • Ondersteuning van de praktijk door de programmamanager van Zorg voor Zuid bij het opstarten en uitvoeren van het CVRM-spreekuur
  • Ondersteuning bij wijkgericht werken en samenwerking
  • Scholing gericht op CVRM
  • Een werkgroep die de ontwikkelingen in het vakgebied nauwlettend volgt. De kennis uit de werkgroep wordt in de zorggroep gedeeld. Een kaderarts van de ROHA heeft een adviserende functie

Werkgroep CVRM

Simone Dortmans

Programmamanager DM2/CVRM | Zorg voor Zuid

Contact

Michiel Veth

Huisarts | MC Gelderlandplein

Contact

Documenten

Titel
Thema's
Datum bijgewerkt
 
Folder Thuis uw bloeddruk meten
22 september 2022
Nieuws over vergoeding Saxenda
22 september 2022