Zorg voor zuid
Zorg voor zuid

Een van de speerpunten van Zorg voor Zuid is de zorg voor ouderen. Deze zorg wordt veelal georganiseerd in samenwerking met andere zorgverleners in de wijk.

Veel huisartsenpraktijken hebben een praktijkondersteuner ouderenzorg (POH-O). Deze professional brengt in overleg met de huisarts huisbezoeken aan kwetsbare ouderen vanaf 75 jaar. Met behulp van een vragenlijst wordt samen met de oudere in kaart gebracht wat de knelpunten zijn en waar hulp nodig is.
De praktijkondersteuner kent de sociale kaart van de wijk en kan desgewenst de oudere naar ander passend aanbod verwijzen. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij administratie, activiteiten in de wijk of een ergotherapeut.

Indien nodig wordt de oudere besproken in een multidisciplinair team, bijvoorbeeld als er sprake is van complexe problematiek. In zo’n multidisciplinair team zit altijd de huisarts, de praktijkondersteuner, een specialist ouderengeneeskunde en eventueel andere professionals.

Werkgroep

Jeroen van Berckel Smit

Huisarts | Huisartsenpraktijk Hygieaplein

Contact

Jacqueline Keijser

Programmamanager Ouderenzorg | Zorg voor Zuid

Contact

Annette Ligtenberg

POH-O | Groepspraktijk Trompenburg

Contact

Jos Pullen

POH-O | Dokter Zuid en Ondersteuner Programmamanager Ouderenzorg

Contact

Bregje Schermerhorn

POH-O | MC Roelof Hart

Contact

Maarten Verregghen

Huisarts | Huisarts MC Gelderlandplein

Contact

Documenten

Titel
Thema's
Datum bijgewerkt
 
Registratieafspraken ouderenzorg Aha
01 mei 2023
Aanmeldformulier casemanager Dementie Amsterdam Zuid
26 mei 2023
In- en exclusie bij A05 - handleiding Ineen
26 mei 2023
Informatie voor verwijzers over casemanagement dementie
02 augustus 2023