Zorg voor zuid
Zorg voor zuid

De zorggroep “Zorg voor Zuid” is een coöperatie van huisartspraktijken die hun krachten gebundeld hebben en werken aan toekomstbestendige huisartsenzorg. Zorg voor Zuid is ván en vóór de aangesloten huisartsen, zodat zij de best mogelijke huisartsenzorg kunnen leveren. Een professioneel bureau ondersteunt de praktijken in hun dagelijkse praktijkvoering.

 • Bestuur

  Het bestuur van Zorg voor Zuid houdt zich namens de leden bezig met de strategische koers. Het bestuur bestaat uit twee huisarts-bestuurders en een directeur-bestuurder die leidinggeeft aan het bureau van Zorg voor Zuid. Het bureau vertaalt de strategie naar ondersteuning in de dagelijkse praktijk.

 • Raad van Commissarissen

  De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en op de resultaten en bedrijfsprocessen van Zorg voor Zuid. De Raad van Commissarissen (RvC) adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd. Bestuur en Raad van Commissarissen nemen de Governancecode Zorg in acht. De Raad van Commissarissen fungeert als werkgever voor de directeur-bestuurder.

 • Algemene Ledenvergadering

  Het hoogste orgaan in de coöperatie is de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV komt minimaal twee per jaar bij elkaar. In de praktijk is dit tien keer per jaar. De leden zijn actief en betrokken en worden in maandelijkse vergaderingen op de hoogte gebracht van relevante ontwikkelingen. Veel leden hebben een aandachtsgebied waarvoor zij portefeuillehouder zijn en zij kunnen namens het bestuur de zorggroep vertegenwoordigen.

 • Amsterdam-breed

  Zorg voor Zuid maakt onderdeel uit van (het bestuur van) de Amsterdamse Huisartsenalliantie (AHa). De AHa is een samenwerkingsverband van alle zorggroepen en daarmee van bijna alle huisartsen in Amsterdam. De AHa richt zich op het versterken van de samenwerking tussen huisartsen en stedelijke partijen.

 • Leden

  Bij Zorg voor Zuid zijn 38 huisartsenpraktijken in Amsterdam Zuid aangesloten. Deze praktijken voeren de zorgprogramma’s uit voor patiënten met diabetes, hart- en vaatziekten en/of chronische luchtwegaandoeningen. De praktijken hebben hiervoor een of meerdere praktijkondersteuners in dienst. Voor de uitvoering van deze zorgprogramma’s wordt samengewerkt met onze ketenpartners, o.a. diëtisten en optometristen.
  Een groot deel van de praktijken (25) werkt ook met een programma voor kwetsbare ouderen en hebben een praktijkondersteuner ouderenzorg in dienst. In de zorg voor ouderen werken de praktijken o.a. samen met een Specialist Ouderengeneeskunde. Het programma voor kwetsbare ouderen is onderdeel van Beter Oud in Amsterdam (BOA), een samenwerkingsproject van de Amsterdamse Huisartsenalliantie (AHa) en Zilveren Kruis.

Raad van Commissarissen

Niels van Tent

Voorzitter

Lid

Vacature

Lid

Vacature

Bestuur

Ronald Sietsma

Directeur-bestuurder

Contact

Gijs-Jan Mackay

Voorzitter | Huisarts-bestuurder

Connie Vreugdenhil

Huisarts-bestuurder

Contact

Bureau

Ronald Sietsma

Directeur-bestuurder

Contact

Paula Hendriks

Secretaresse

Contact

Danielle van Saase

Financieel medewerker

Contact

Simone Dortmans

Programmamanager DM2/CVRM

Contact

Jacqueline Keijser

Programmamanager Ouderenzorg (vervanger van Hilda Brouwer)

Contact

Olivier Goede

Programmamanager Wijkgroepen

Contact

Kaderartsen / experts

Prof. Dr. Petra Elders

Huisarts & Diabetesexpert | Amsterdam UMC

Contact

David Koetsier

Kaderarts Hart- en Vaatziekten | Jonker & Koetsier Huisartsenpraktijk

Contact

Renee van IJzerloo

Kaderarts Astma/COPD | Huisartsenpraktijk Zwaansvliet

Contact

Maartje de Wolf

Kaderarts Ouderenzorg i.o. | MC Roelof Hart

Contact

Sarah Krausz

Kaderarts Ouderenzorg i.o. | Huisartsenpraktijk Lutmastraat

Onno Adolfs

Functionaris Gegevensbescherming | Sigra

Contact

Eliza Rikkelman

ICT deskundige & Privacy officer | Manus Services

Contact