Zorg voor zuid
Zorg voor zuid

De huisartsen van Zorg voor Zuid zijn georganiseerd in wijkgroepen. Samenwerking in de wijk binnen het medisch domein en tussen het medisch en het sociale domein, is van groot belang. Wijkgericht samenwerken is noodzakelijk om de zorg- en dienstverlening lokaal en in samenhang te organiseren. Met zorg en ondersteuning dicht bij mensen kunnen gezondheidsproblemen worden voorkomen of sneller en effectiever worden opgepakt.

  • Integrale aanpak

    Wijkgerichte zorg gaat om de integrale benadering van problemen van patiënten én het bevorderen van de gezondheid van de inwoners. Preventie is daar onderdeel van. Wijkgerichte, integrale zorg kan gezondheid en welbevinden van kwetsbare burgers verbeteren. Ongunstige omgevingsfactoren vormen een belangrijk gezondheidsrisico en dragen bij aan een ongezonde levensstijl. Vanuit kennis van de medische- en psychosociale context van de patiënt, kan de huisarts een persoonsgerichte en integrale benadering kiezen en gedragsverandering ondersteunen. Samenwerking met organisaties in de wijk op het gebied van wonen, welzijn en zorg is hierbij onontbeerlijk.
    In de wijkgroepen vindt systematisch en structureel multidisciplinair overleg plaats, onder andere met de Palliatieve Thuiszorg (PaTz) en het Farmacotherapeutisch overleg (FTO). In het FTO bespreken apothekers en huisartsen het voorschrijven en verstrekken van medicijnen. Ook vindt veel afstemming rond zorg aan kwetsbare ouderen op wijkniveau plaats.

  • Ondersteuning Zorg voor Zuid

    Structurele samenwerking in de wijk is het fundament voor een passend zorg- en welzijnsaanbod. Zorg voor Zuid biedt haar leden ondersteuning bij het opstellen van een wijkplan, het opstellen en uitvoeren van samenwerkingsafspraken en het vormgeven op wijkniveau van het zorgaanbod, kwaliteitsbeleid en innovatie. Daartoe helpt de zorggroep bij de organisatie van overleggen tussen leden onderling, en bijeenkomsten met alle zorg- en welzijnspartijen.
    De huisarts in de wijk speelt een belangrijke rol.

Ondersteuners wijkgroepen

Buitenveldert

Tanja Koekebakker | UHP VUmc

Contact

H6Zuid

Sabina Mak | Elaa

Contact

Oud Zuid

Gisela Brouwer | OLVG

Contact

Over de Rivieren

Mirjam Kohinor | Elaa

Contact

de Pijp

Judith van Tijn | Huisartsen Rustenburg

Contact