Zorg voor zuid
Zorg voor zuid

Zorg voor Zuid zoekt kaderartsen of artsen die de kaderopleiding willen volgen.

Wil je je als (kader)huisarts verder specialiseren op het gebied van diabetes, hart- en vaatziekten of ouderenzorg en ben je een bruggenbouwer die voor diverse zorgverleners en aanbieders het aanspreekpunt wil zijn, dan bieden we je een mooie kans om deze ambitie verder te ontwikkelen.

Als kaderhuisarts ben je er om andere huisartsen te ondersteunen, de kwaliteit van de zorg te stimuleren, en de huisartsgeneeskunde verder te professionaliseren. Daarbij heb je een strategische functie in de ketenzorg. Onze kaderartsen zijn verantwoordelijk voor inhoud en programma van onze projecten en scholing op de eigen expertise.

In het komende jaar gaan we de ketens van de chronische ketenzorg integreren tot Programmatische Chronische Zorg. Dat laat onverlet dat we op de onderliggende ketens het specialisme van een kaderarts nodig hebben om binnen de integratie ook de deskundigheid op de keten te behouden. De rol van de kaderarts verschuift daardoor in de richting van overstijgend en integraal werken.

Op dit moment hebben we de volgende vacatures:

  • Kaderarts (i.o.) DM: over twee jaar stopt onze huidige voorzitter van de diabeteswerkgroep, Petra Elders. We zijn op zoek naar iemand die haar taken als voorzitter van de werkgroep en DM-deskundige kan overnemen. Je werkt intensief samen met de kaderarts en werkgroep CVRM om de chronische zorg verder te professionaliseren.De opleiding start januari 2025. Je kunt al eerder beginnen, zodat je door Petra Elders goed ingewerkt kunt worden.
  • Kaderarts (i.o.) CVRM: Ben jij die huisarts die zich verder wil ontwikkelen op het gebied van hart- en vaatziekten en zich actief voor de werkgroep CVRM wil inzetten? Je werkt intensief samen met de kaderarts en werkgroep DM om de chronische zorg verder te professionaliseren. De opleiding start in september 2023.
  • Kaderarts (i.o.) ouderenzorg: het behoeft nauwelijks toelichting dat dit programma steeds belangrijker wordt. Integrale zorg wordt het nieuwe werken voor multi-domeinproblematiek en kwetsbare (oudere) mensen. De opleiding start in september 2023.

Je hoeft geen lid te zijn van de zorggroep, maar moet wel de intentie hebben je voor langere tijd aan de zorggroep te (ver)binden. De kosten van de opleiding worden 100% vergoed. De uren die werkt in de functie van kaderarts (i.o.) worden vergoed volgens onze vigerende vacatiegeldregeling.

Mocht je belangstemmig hebben voor een van deze drie vacatures, dan zien we je reactie graag voor 5 juni 2023 tegemoet. Stuur een korte motivatie en cv naar Ronald Sietsma, directeur-bestuurder: r.sietsma@zorgvoorzuid.nl

Gesprekken zullen plaatsvinden met de directeur-bestuurder en de programmamanager van de betreffende keten, eventueel aangevuld met een lid van de werkgroep van de betreffende expertise.


Wanneer je meer wilt weten over wat van je gevraagd wordt als kaderhuisarts, dank vind die informatie hier: https://www.nhg.org/nascholing-huisartsen/kaderopleidingen/competentieprofiel-kaderhuisartsen/

Informatie over de opleidingen vind je hier: https://www.nhg.org/nascholing-huisartsen/kaderopleidingen/