Zorg voor zuid
Zorg voor zuid

Vanaf 1 januari 2025 wordt MTVP een vast onderdeel van de basishuisartsenzorg en wordt het voor de huisarts betaald uit de basiszorg: het segment 1 (S1). Dit geeft huisartsenpraktijken de garantie dat ze ook op de lange termijn MTVP kunnen realiseren. ZvZ blijft de praktijken ondersteunen. MTVP wordt nu nog betaald uit innovatiemiddelen vanuit het segment S3.

Lammert Hoeve, bestuurslid LHV: “Structurele financiering van MTVP in S1 was voor de LHV een essentiële voorwaarde om het Integraal Zorgakkoord (IZA) te ondertekenen. Het was een spannende exercitie en we zijn blij en trots dat het ons uiteindelijk is gelukt tot een goede oplossing te komen. Ik heb veel waardering voor de constructieve rol van de zorgverzekeraars hierbij. Ondertussen zien we nu al de impact van MTVP op het werk van de huisarts. Zij geven aan meer rust en ruimte te ervaren in hun praktijk en in gesprekken met patiënten.”

Bestuurlijke afspraken

Dat MTVP straks standaard onderdeel is van de basiszorg, geeft een blijk van vertrouwen in de effectiviteit en noodzaak van het programma, stelt de LHV. Om te blijven zorgen dat het programma ook in de toekomst blijft werken heeft de LHV samen met de andere betrokken partijen (InEen, VPH en Zorgverzekeraars Nederland) nieuwe bestuurlijke afspraken gemaakt over de voortzetting vanaf 2025. Deze afspraken gaan over de borging van de uitgangspunten en randvoorwaarden, de rol van de RHO’s, monitoring van de afspraken en de actualisering van de Leidraad.

Lees hier de gemaakte bestuurlijke afspraken (pdf)

Voortgang tot 2028

De afgesproken doelstellingen van MTVP (verbeterde kwaliteit en toegang, vermindering van het aantal consulten per patiënt, verbeterde patiënttevredenheid en werkplezier, beheersing van de zorgkosten) gelden in elk geval tot en met 2028. In die tijd gaan de partijen monitoren hoe het gaat. Daarbij wordt ook bekeken of de aanpak om die doelstellingen te halen bijstelling nodig heeft.

Meer weten?

Lees het interview in de Eerstelijns met de bestuurders van de 4 betrokken organisatie.