Zorg voor zuid
Zorg voor zuid

Een korte periodieke update om in contact te blijven en elkaar te informeren over ontwikkelingen en werkzaamheden in de regio en op landelijk niveau.

Regionaal: praktijkhuisvesting

Het loket voor praktijkhuisvesting wordt uitgebreid via een nieuw team. Dit team zal bestaan uit de LHV, de Amsterdamse Huisartsenalliantie, de zorgverzekeraar en ambtenaren van de afdeling Zorg en van de afdeling Welzijn en ruimtelijke ordening. De LHV ziet groot succes in andere steden en vertaalt de aanpak naar Amsterdam. Inmiddels hebben we de steun  van de Amsterdamse gemeenteraad. Meer nieuws volgt.

Landelijk: openbare jaarverantwoording

De verplichting tot het aanleveren van een openbare jaarverantwoording wordt naar verwachting teruggebracht tot maximaal drie vragen. Dit zal gelden voor een substantieel deel van de eerstelijnszorgaanbieders. De beperking komt er dankzij twee amendementen van GroenLinks/PvdA.

Contact zorggroep – LHV

Loop je ergens tegenaan in je werk of in de praktijk? Heb je een interessant project of wil je iets verbeteren? Heb je andere vragen? De LHV komt graag met je in contact! Mail naar k.steur@lhv.nl of p.prince@lhv.nl.