Zorg voor zuid
Zorg voor zuid

In 2020 is Zorg voor Zuid gestart met het project Praktijk op Orde. Het project heeft drie hoofddoelen, namelijk: het verstevigen van de samenwerking, het ontlasten van huisartsenpraktijken en het waarborgen van kwaliteit door middel van een goede ICT-omgeving. Om deze doelen te realiseren, wordt er op drie pijlers gefocust: het huisartseninformatiesysteem (HIS), de telefonie en de praktijk op orde (waaronder de hardware, werkomgeving, mail, beveiliging en het netwerk). Deze drie pijlers zullen uniform worden ingevuld waarbij er ruimte is voor eventuele individuele wensen van de praktijk. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat alles goed op elkaar aansluit.

  • Het verstevigen van de samenwerking

    Samenwerken is belangrijk in de zorg, daarom is het belangrijk dat dit technisch mogelijk wordt gemaakt. Doordat de aangesloten huisartsenpraktijken met hetzelfde systeem werken, kunnen zij zonder problemen voor elkaar waarnemen indien nodig. Daarnaast kunnen er overkoepelende agenda’s worden aangemaakt om gezamenlijke projecten makkelijker te coördineren. Ook kunnen andere communicatiekanalen met zorgverleners centraal worden aangesloten op de gebruikte systemen. Een ander voordeel is dat als alle huisartsenpraktijken met dezelfde systemen werken, data makkelijk centraal kan worden geëxtraheerd voor declaraties en analyses.

  • Het ontlasten van de huisartsenpraktijken

    Huisartsenhuisartsenpraktijken zijn er om zorg te leveren aan de patiënt. Het goed inrichten en onderhouden van een ICT-inrichting komt er nog eens extra bij. Daarom zet de zorggroep zich in om de huisartsenpraktijken te ontlasten. Huisartsenpraktijken hoeven zelf geen onderzoek meer te doen naar geschikte ICT-systemen en prijsafspraken te maken. Daarnaast sluiten alle systemen zoals de werkomgeving, mail, HIS en telefonie op elkaar aan. Bij vragen of problemen kunnen huisartsenpraktijken één centraal aanspreekpunt benaderen die dit voor hen oppakt. Indien er nieuwe koppelingen of andere aanpassingen moeten worden gemaakt, kan dit centraal worden opgepakt en ingeregeld.

  • Het waarborgen van kwaliteit

    De zorggroep vindt het belangrijk om de kwaliteit te waarborgen. Niet iedere huisartsenpraktijk heeft de kennis in huis om de kwaliteit goed te kunnen beoordelen en waar nodig de leveranciers aan te sturen. Als alle huisartsenpraktijken op dezelfde systemen zitten, is het voor de zorggroep gemakkelijk om centraal te kijken naar de kwaliteit. Deskundigen beoordelen geschikte ICT-systemen en helpen bij het maken van prijs- en juridische afspraken. Hierbij is het belangrijk dat de ICT-systemen toekomstbestendig zijn. Daarnaast wordt er gekeken of de ICT-systemen en werkwijzen voldoen aan de AVG wet- en regelgeving. Ook kunnen belangrijke (zorg-inhoudelijke) documenten zoals protocollen, contactgegevens van zorgverleners en andere belangrijke informatie gemakkelijk gedeeld worden.

Werkgroep

Huub van den Hombergh

Huisarts | Huisartsen Sarphatipark

Contact

Joost van Raalte

Huisarts | MC Roelof Hart

Contact

Eliza Rikkelman

ICT deskundige & Privacy officer | Manus Services

Contact

Tosca van Schaik

Huisarts | Huisartsenpraktijk Vrijheidslaan

Contact

Ronald Sietsma

Directeur-Bestuurder | Zorg voor Zuid

Contact

Leon Verest

Huisarts | Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt

Contact

Robin Verhoog

Extern adviseur | VerhoogIT

Contact

Merel Wansink

Praktijkmanager | Huisartsenprakijk Zwaansvliet

Contact