Zorg voor zuid
Zorg voor zuid

Samen bereiken we meer - Zorg voor zuid

Samen werken
aan de best
mogelijke zorg

Samen bereiken we meer - Zorg voor zuid

Zorg voor zuid is een organisatie van samenwerkende huisartsenpraktijken gevestigd in Amsterdam-Zuid. Het is onze taak om onze huisartsen zo goed mogelijk te ondersteunen in het organiseren, coördineren en leveren van betaalbare en kwalitatieve zorg. Dat doen we door kennis en expertise te delen en een nauwe samenwerking tussen huisartsen, praktijk-ondersteuners en zorgverleners uit de regio te faciliteren. Zo dragen we bij aan betere, efficiënte en doelgerichte zorg voor patiënten. Samen met onze leden zijn we verantwoordelijk voor de zorg van ongeveer 100.000 Amsterdammers.

Volg je Zorg voor zuid op linkedIn? Zo niet meld je aan via deze link

"Zorg voor Zuid ontzorgt"

B.A.H. Prins, Praktijkhouder bij Huisartsenpraktijk MC Gelderlandplein